En tävling om
hållbar arkitektur
i vattennära landskap

Foto Johan Björklund

Tävlingsuppgiften är att utforma ett typhus
som motsvarar en modern familjs livsbehov

Tävlingens syfte är att genom hållbar, modern och innovativ arkitektur intressera fler människor för att bygga och bosätta sig i Dalsland och västra Värmland (Årjäng). Syftet är också att utmana strandskyddet och presentera det sjörika området med närhet till Oslo, Karlstad och Göteborg som en attraktiv boendemiljö.

Bakom tävlingen står Leader Dalsland-Årjäng i samarbete med kommunerna Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors, Vänersborg och Årjäng, med stöd från Dalslands Sparbank och Westra Wermlands Sparbank. Tävlingen arrangeras i samråd med Sveriges Arkitekter.

Visa alla bidrag →
5 december 2014
Tävlingsstart
2 mars
Sista inlämningsdag
Juryarbete påbörjas
25 april
Finalister
Presentation av finalister
30 maj
Vinnare
Presenatation av vinnare i Sunnanå
14 juni - 30 september
Utställning av bidrag
Utställning på Dalslands Center